Home » Het koor en de liedjes

Het koor en de liedjes

De Katwijkse Roergangers zingen zeemansliedjes en shanties.

Zeemansliedjes zijn liedjes die, op wat voor manier dan ook, iets met de zee te maken hebben.

Een speciale vorm van zeemansliedjes zijn shanties.Shanties werden gezongen ter coordinatie van gezamenlijk te verrichten zware en langdurige arbeid. Bij het bedienen van het ankerspil, het laden en lossen, het hijsen van de zeilen en het binnenhalen van de trossen zette een voorganger (shantyman) zo'n lied in en de bemanning volgde hem daarbij om zo de zware werkzaamheden te klaren.

In hun vrije tijd zongen de zeelieden ballades, de zogenaamde "forebitters". Deze liederen hebben de meest vreemdsoortige teksten, die vaak verwijzen naar de frivole belevenissen van de bemanning in de havens, over afscheid van familie en dierbaren bij vertrek van het schip. Ook werden vaak de mistoestanden aan boord van de schepen bezongen: het slechte eten aan boord, weinig en slecht drinkwater en soms misdragingen van de kapitein en zijn officieren.

Er wordt o.a. gezongen in het Engels, Nederland, Duits en soms in een mengelmoes van talen omdat de bemanning werd geronseld in de havens die werden aangedaan.